Projekt zawodoznawczy „Ceramika produktem markowym naszego regionu".