Szkoła Otwartych Szans

                                             
 
               Realizacja programu rozwojowego ZSOiZ w Projekcie Szkoła Otwartych Szans, umożliwia uczestnictwo młodzieży liceum ogólnokształcącego w systemie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących rozwojowi uczniów.    
                                                             
                                 
                                                          
      Celem szczegółowym, jest: uzupełnienie koniecznej wiedzy i umiejętności uczniów, w tym rozwój kompetencji kluczowych – przydatnych podczas nauki oraz w dorosłym życiu, zapewnienie opieki pedagogiczno – psychologicznej ukierunkowanej na niwelowanie zagrożeń przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty (w tym drugoroczności). Regulamin projektu S.O.S. do pobrania:
W ramach projektu, młodzież naszej Szkoła ma możliwość korzystania z szeregu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W ramach programu realizowane są dodatkowe zajęcia według przedstawionego harmonogramu (harmonogram do pobrania)

Uczniowie odbyli także ciekawe wycieczki poglądowe-kliknij poniżej

 

wycieczka

W celu obejrzenia prezentacji projektu kliknij poniższy link

 

prezentacja