Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Branża hotelarska jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w polskiej gospodarce.
Technik hotelarstwa zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. 
Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług.
Poziom usług świadczonych przez hotelarza, obok ceny, jest podstawowym kryterium przesądzającym o wyborze hotelu przez klienta.
Ze względu na specyfikę pracy, osoby wykonujące zawód technika hotelarstwa powinny charakteryzować się sumiennością, dokładnością, dyskretnością, odpowiedzialnością, powinny być odporne emocjonalnie, empatyczne, komunikatywne, odporne na stres.
Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie organizowania usług hotelarskich we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Specjaliści w tej dziedzinie mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.
Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym.
Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia technikowi hotelarstwa kontynuację nauki w szkole wyższej.

 

 

Slajd na głównej: 
nie