REGSI

regsi1_0.jpg

Projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” adresowany jest do uczniów i nauczycieli z trzech powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Ma charakter edukacyjno-zawodowy, a jego celem jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.
 

Cel projektu: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych do 30 XI 2018 r.

Realizator: Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Termin realizacji: 03.10.2016 r. - 30.11.2018 r.

Grupa docelowa:

- 10 szkół kształcących zawodowo w regionie, z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego,

uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych i doradcy edukacyjno-zawodowi.

W ramach tego przedsięwzięcia wsparcie otrzymują:

  • 10 szkół kształcenia zawodowego w regionie,
  • co najmniej 40 nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych,
  • co najmniej 500 uczniów.

 
Szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W każdej z nich są realizowane działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku.

Działa regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana trzem grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz szkołom. Na platformie REGSI są dostępne: materiały dydaktyczne, interaktywne testy, szkolenia e-learningowe dostępne są dla uczniów i nauczycieli oraz zainteresowanych przedsiębiorców. Ponadto użytkownik znajdzie tu e-bazy różnych zasobów, m.in. związanych z poszukiwanymi specjalnościami/zawodami w regionie, przygotowanych zgodnie z informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, a także porównywarkę zawodów, oferty edukacyjne szkół.

Ponadto w ramach projektu realizowane jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych. Funkcjonuje regionalna sieć wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli, z cyklem profesjonalnych szkoleń, a także szkolenie coachingowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych.

Jego wnioskodawcą jest Powiat Lubański, a pomysłodawcą i realizatorem - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych regionu południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego.
 

ULOTKA O PROJEKCIE REGSI

W ramach projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) w  roku szkolnym 2017/2018 organizowane będą dla uczniów ZSOiZ zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego:
1) I grupa - zgłoszenia do pani E. Gorczycy.
2) II grupa - zgłoszenia do pani B. Smoleńskiej (Zięciny)
3) III grupa - zgłoszenia do pani D. Wojtyniak

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu:

 http://regsi.pceluban.pl
 
regsi.png
Zdjęcie ze spotkania organizacyjnego.
Slajd na głównej: 
nie