Dolnośląska e-Szkoła

Projekt Dolnośląska e-Szkoła - program polega na wdrożeniu szkolnego projektu przejścia na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji. W szczególności:
  • Szkoła została wyposażona w nowoczesne rozwiązania techniczne - sieci radiowe, umożliwiające:
    • Swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole;
    • Korzystanie z komputerów nie tylko w wydzielonych miejscach i pracowniach;
    • Jednoczesną aktywność wszystkich uczniów podczas zajęć.
  • Przeprowadzone zostanie szkolenie nauczycieli, mające na celu przygotowanie ich do integrowania technologii informacyjnej ze swoimi dziedzinami nauczania oraz wykorzystywania tej technologii w klasie, podczas zajęć z uczniami, oraz w codziennej pracy.
  • Wraz z rozwojem infrastruktury technicznej w szkołach, zostaną utworzone w szkołach, w regionach i w województwie elektroniczne platformy edukacyjne, umożliwiające pełną personalizację dostępu i zasobów edukacyjnych, współpracę różnych grup użytkowników, interakcję. Ponadto, platformy elektroniczne będą wspierać ustawiczne kształcenie się, w tym metodami na odległość, zarówno uczniów, jak i personelu szkoły, w tym głównie nauczycieli.
Więcej informacji o projekcie uzyskasz pod adresem:
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Platforma Edukacyjna Kliknij TUTAJ


 
Slajd na głównej: 
nie