Warsztaty szkolne

 
 
 Warsztaty Szkolne to miejsce gdzie uczniowie
 
Technikum w zawodzie:
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie:
 kucharz

 

 realizują program z praktycznej nauki zawodu.
 
Uczniowie kształcą się w pracowniach wyposażonych  w nowoczesny i profesjonalny sprzęt nie odbiegający od wymaganych standardów w branży gastronomicznej.
Zdobyta wiedza i umiejętności są wysoko oceniane przez pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

 
W ramach działalności warsztatowej prowadzimy:
       -  stołówkę (cena obiadu 10,00 zł),
       -  usługi cateringowe,
       -  produkcję ciast i wyrobów garmażeryjnych
     - aktywnie wspomagamy organizację imprez na rzecz potrzebujących np.Opłatek dla Niepełnosprawnych, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości, Wielka Orkiestra  Świątecznej Pomocy, Szpikolada itp.
Z naszych usług korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, zakłady pracy oraz mieszkańcy miasta i okolic.
Ceny usług są konkurencyjne, a wyroby smaczne i zdrowe.
Slajd na głównej: 
nie