Projekt „ Siedem Szkół na Szóstkę”.

 Celem projektu „Siedem Szkół na Szóstkę – poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim”, którego finał się zbliża jeszcze w bieżącym roku jest skuteczne wsparcie szkół ponadpodstawowych,  podniesienie poziomu kształcenia poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych. Ponadto projekt zawiera programy stypendialne dla najlepszych uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, wycieczki naukowe dla uczniów i wydatki na remonty sal lekcyjnych w wybranych szkołach.
Powiatowe szkoły :  I i II liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wzbogaciły się o sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz meble. Do siedmiu szkół biorących udział w przedsięwzięciu zostały zakupione komputery, projektory, laptopy, programy multimedialne oraz inne wyposażenie wspomagające prowadzenie zajęć w pracowniach informatycznych, matematycznych oraz przyrodniczych. Łączna wartość zakupionego sprzętu to prawie 600 tysięcy zł. Dzięki projektowi wyremontowano również dwie sale lekcyjne w I LO i dwie sale w Mechaniku za ponad 110 tys. zł.
We wszystkich szkołach zaplanowano łącznie 4808 godzin zajęć wyrównawczych oraz 4997 zajęć rozwijających. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, biologii, języków obcych i języka polskiego. W wybranych szkołach odbywają się również  zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.  
- Wszystkie działania w ramach projektu jeszcze bardziej podniosły atrakcyjność oferty edukacyjnej bolesławieckich szkół i z pewnością przełożyły się na ich lepsze funkcjonowanie – potwierdzają koordynatorzy przedsięwzięcia.
W projekcie, opracowanym przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, bierze udział ponad 70 nauczycieli i niespełna 1500 uczniów. Jego wartość to prawie 2,5 mln zł.

 

7 szkół na szóstkę.jpg
7 szkół na szóstkę - ulotka.jpg
1390 uczniów i 24 nauczycieli – to odbiorcy działań projektu „Siedem szkół na szóstkę – poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim”.  Wartość  projektu  to prawie 2 444 924,69 mln zł.
 
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 7 szkół ponadgimnazjalnych.  Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni matematyczno - przyrodniczych. Ponadto projekt zawiera programy stypendialne dla najlepszych uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, wycieczki naukowe dla uczniów i wydatki na remonty sal lekcyjnych w wybranych szkołach. Całość prowadzonych działań uatrakcyjni ofertę edukacyjną bolesławieckich szkół i przełoży się na ich jeszcze lepsze funkcjonowanie i postrzeganie wśród mieszkańców Powiatu.
 
Realizacja rozpoczyna się już w listopadzie br. i potrwa do sierpnia 2020 roku.
 
 
Harmonogramy zajęć dodatkowych w listopadzie 2018 r.
 
Harmonogramy zajęć dodatkowych w grudniu 2018 r.
 
Harmonogramy zajęć dodatkowych w styczniu 2019 r.
HAR 1.png

HAR 2.png
HAR 3.png
 

 
 
 
 

Slajd na głównej: 
nie