ROK SZKOŁY W RUCHU


ROK SZKOŁY W RUCHU
Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe
 
PREZENTACJA -  „ Ćwiczyć każdy może”

lekcje z kółkami i skakankam

  
lekcje ze skakankami
                                                                                                                                                                                         
   

lekcje na lodowisku

  

lekcje unihokeja

    

 
mecze nauczyciele- uczniowie

  

turniej tenisa stołowego

 
turniej halowej piłki nożnej

    

turniej dla gimnazjalistów

   

rundka z powiatem

 

turniej piłki siatkowej

    

zajęcia z piłkami

    

I BIEG DLA SZPIKU - ZDJĘCIA
 

Slajd na głównej: 
nie