Wolontariat

Slajd1_2.JPG
Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela
Jan Paweł II
 
(Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu)
 
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
 
Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
 
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
 
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU:
 
 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.
 9. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wolontariatu.
 10. Prowadzenie tablic z informacjami o działaniach komisji ds. wolontariatu.
 11. Współpraca z gimnazjami w realizacji działań. 
PLAN PRACY WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - TUTAJ

 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU ZSOIZ
W BOLESŁAWCU- PREZENTACJA

Informacje dotyczące bieżącej działalności wolontariatu znajdują się w aktualnościach.
 

Slajd na głównej: 
nie