Projekt „ O odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji zasobów leśnych” - Polska Zielona Sieć, współpraca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W projekcie realizowanym  w naszej w bieżącym roku szkolnym, brała udział klasa pierwsza  technikum hotelarskiego. W ramach projektu otrzymaliśmy pakiet edukacyjny  zajęć z zakresu – Prawnej ochrony lasów, Odpowiedzialnej gospodarki leśnej. W ramach konkursu  „Drewno – Papier”   uczniowie nagrali film na obejrzenie którego zapraszam w zakładce aktualnośći.

 
 
DEKALOG ODPOWIEDZIALNEGO KONSUMENTA ZASOBÓW LEŚNYCH
 
  1. Drewno jest zasobem odnawialnym – korzystaj z niego w sposób odpowiedzialny i przyczyniaj się do zwiększania powierzchni obszarów zalesionych.
  2. Wywieraj nacisk na władze, by nie zezwalały na niszczenie lasów – zarówno tych lokalnych jak i za granicą.
  3. Zawsze pytaj sprzedawców, skąd pochodzi drewno i papier, który kupujesz.
  4. Kupuj produkty tylko z drewna wiadomego pochodzenia – najlepszą przejrzystość zapewnia certyfikat FSC.
  5. Nie kupuj mebli i podłóg z drewna egzotycznego – wybieraj produkty z lokalnych gatunków  drzew.
  6. Kupuj papier z recyklingu lub z certyfikatem FSC: staraj się również by był on nie bielony lub produkowany bez użycia chloru.
  7. Minimalizuj  zużycie produktów pochodzenia drzewnego i papierniczego – drukuj dwustronnie, nie stosuj opakowań i naczyń jednorazowego użytku.
  8. Ogranicz spożycie mięsa, zwłaszcza wołowiny – jej produkcja jest jedna z głównych przyczyn wylesiania.
  9. Nie kupuj kosmetyków i żywności zawierającej olej palmowy.
  10. Pogłębiaj swoja wiedzę na temat możliwości ochrony lasów na świecie i przekazuj ją innym.