Moja Firma w Mojej Gminie

Projekt „Moja firma w mojej gminie” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach konkursu na dotację zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt został stworzony przez Fundację VIRIBUS UNITIS i obejmuje swoim zasięgiem teren 5 województw, tj. śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie.
 
Projekt kierowany jest do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych. Działania edukacyjne obejmują głównie szkolenia e-learningowe i szkolenia tradycyjne przy wsparciu nowoczesnych form nauczania, jakimi są gry symulacyjne.
 
Projekt realizowany jest we współpracy z wykładowcami Akademii Ekonomicznej
 w Katowicach.
Działania w projekcie obejmują:
  • udział nauczyciela wraz z 2 uczniami w dwóch szkoleniach tradycyjnych
  • przeprowadzenie przez nauczyciela wraz z 2 uczniami szkoleń dla pozostałych uczestników
  • realizację szkoleń e-learningowych przez uczniów
  • organizację „Dni Przedsiębiorczości” w szkole.
 
Do realizacji projektu w naszej szkole wytypowana została grupa 25-ciu uczniów z klas trzecich technikum ekonomicznego i hotelarskiego.
Liderami wśród uczniów są:
Ewelina Jarosz z klasy III TE,
Kamila Walska z klasy III TE.
Liderem projektu jest nauczyciel przedmiotów ekonomicznych- Jolanta Płotnicka.

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 
 3 czerwca 2011r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
 im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu odbył się Dzień Przedsiębiorczości.
 Było to wydarzenie podsumowujące działania edukacyjne realizowane w ramach projektu „Moja firma w mojej gminie”. Przedsięwzięcie było organizowane przez uczniów klasy III Technikum Ekonomicznego i Technikum Hotelarskiego (liderzy wśród uczniów, to Ewelina Jarosz i Kamila Walska) przy wsparciu nauczyciela- koordynatora szkolnego projektu- panią Jolantę Płotnicką oraz koordynatora regionalnego.
W „Dniu Przedsiębiorczości” wzięli udział pozostali uczniowie technikum ekonomicznego
i hotelarskiego, dyrekcja szkoły, nauczyciele, przedstawiciel władz lokalnych- pan Dariusz Kwaśniewski- Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, pani Ewa Hryciów- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
oraz lokalny pracodawca- pan Bogdan Nowak- właściciel Hotelu Villa Ambasada.
Obecne były także media- Radio Muzyczne.
 
W pierwszej części Dnia Przedsiębiorczości przedstawiono efekty pracy uczniów biorących udział w szkoleniu, którzy przy wsparciu edukacyjnym w postaci cyklu warsztatów, aktywnej witryny internetowej i nadzoru nauczyciela, wygenerowali własny pomysł na założenie firmy.
Liderzy projektu przedstawili ćwiczenia, jakie wykonali oraz zaprezentowali w ciekawy sposób pomysł na swoją firmę. Wszystko przedstawili w postaci prezentacji multimedialnej.
 
Druga część Dnia Przedsiębiorczości była panelem dyskusyjnym, w którym wzięli udział uczniowie. Moderatorem debaty były Ewelina Jarosz i Kamila Walska.
Uczniowie debatowali nad tezą: „Własna działalność gospodarcza najlepszą drogą rozwoju zawodowego młodego człowieka”.
Dzięki przedstawionym na szkoleniu możliwościom unijnego finansowania projektu oraz przygotowanemu wcześniej przez uczniów planowi marketingowemu firmy możliwa była dyskusja wśród zaproszonych gości nad urzeczywistnieniem pomysłu uczniów.
 
Ostatnim elementem Dnia Przedsiębiorczości było podsumowanie działań realizowanych
w ramach projektu, przez koordynatora regionalnego oraz wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu.

Prezentacja