Branżowa szkoła I stopnia - kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
zawód: kucharz
 
Kucharz to osoba zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty. Sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną.  Czuwa nad wydawaniem przygotowanych potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie.
Kucharz musi posiadać wiedzę dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników.  Jest również znawcą stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej, jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP.
 

 

Nauka trwa 3 lata
 
Cenne kwalifikacje
Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia (do 31.08.2017 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej)
uzyskujesz:
 
1) świadectwo ukończenia szkoły,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów
3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe kucharza
 
Konkretne kompetencje
Absolwent  szkoły  kształcącej w zawodzie kucharza jest przygotowany do wykonywania  następujących  zadań zawodowych:
 • sporządzania potraw i napojów,
 • przechowywania żywności,
 • wykonywania czynności z ekspedycją potraw i napojów
 
Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 
 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • sporządzać potrawy i napoje
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów
 • posługiwać się językami obcymi (angielskim / niemieckim)
 • współpracować w zespole
 
Ciekawa praca
Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp
Po nabyciu doświadczenia kucharz może pełnić funkcje kierownicze:
kierownika zakładu gastronomicznego lub produkcji.
Kucharz może prowadzić też samodzielną działalność gospodarczą.

 
 kuch1.jpg
kuch2.jpg
kuch4.jpg
kuch3.jpg
kuch5.jpg
 
Slajd na głównej: 
nie