Projekty unijne

 
 
cz-pl_logo_1_20170308_1519611094.jpg
 
Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154
 
Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu mają na celu implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania i do powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie na tę kompetencję nauczycieli pracujących w dwóch systemach nauczania.
Projekt planuje wsparcie 900 osób - 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy. Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy. 

strona projektu: http://www.ohkliberec.cz/ 
Szkoła uczestniczy także w pięciu projektach, współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
- Szkoła Otwartych Szans
- Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
- Dolnośląska e-Szkoła
- „Uczenie się przez całe życie”  Leonardo da Vinci
- Las zrównoważony - edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”
 
W ramach programów, udzielane jest wsparcie edukacyjne naszej młodzieży. Uczniowie dzięki staraniom Rady Pedagogicznej mają możliwość  korzystania z innowacyjnych metod edukacji i doskonalenia zawodowego. Proponujemy młodzieży szereg dodatkowych zajęć dydaktycznych, praktyki zagraniczne oraz dostępu do najnowszych pomocy edukacyjnych. Szkoła biorąc udział w w/w Programach została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak sieci radiowe, komputery przenośne i systemy interaktywne, umożliwiające, swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole. Wsparcie udzielane naszym uczniom pozwala na wszechstronny rozwój młodzieży. 
Slajd na głównej: 
nie