" Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" II edycja projektu