Szkoła z Klasą 2.0.

"„Szkoła z klasą 2.0” ma celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Zachęcamy nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem TIK. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Prowadzony jest przez CEO i "Gazetę Wyborczą" w ramach prowadzonej od  2002 r. akcji „Szkoła z klasą”."

W szkole w ramach projektu odbyły się debaty klasowe oraz debata szkolna zakończona ustaelniem pierwotnej formy kodeksu 2.0.

Relacja z debaty klasowej tutaj

Relacja z debaty szkolnej tutaj

Wstepna wersja kodeksu 2.0. tutaj