Zajęcia pozalekcyjne

Informacja o realizowanych przez nauczycieli zajęciach dodatkowych poza tygodniowym wymiarem godzin dydaktycznych nauczycieli.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2017/2018

Slajd na głównej: 
nie