„ Zupa paprykowa” na X Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej