IX OGÓLNOPOLSKI POKAZ STOŁÓW WIGILIJNYCH W POZNANIU