Regulamin II szkolnego konkursu plastycznego „ Wielkanocna kartka z motywem ceramiki bolesławieckiej”