Tradycyjne narzędzia sztuki i narzędzia ICT na zajęciach szkolnych w ZSOiZ.