Zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego