layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

27-02-2021
Klasa 3tż dnia 26.02.2021r. w ramach zajęć lekcyjnych poznała nowe słownictwo dot. ochrony środowiska w języku angielskim. Zajęcia prowadziła Pani Emilia Radlak, która w ramach projektu...
27-02-2021
Rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny „Co dzień kochając cię płaczę”, który jest częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego także w Zespole Szkół Ogó...
27-02-2021
Z całą pewnością tradycyjne i nowoczesne narzędzia ICT które pomagają rozwijać umiejętność przyswajania wiedzy oraz uatrakcyjniają proces nauczania.
27-02-2021
Dnia 15 lutego 2021r. w ramach zajęć z klasą 1 PRS pod nazwą techniki biurowe i informatyczne, Pani Roksana Śliwińska przybliżyła młodzieży temat o tradycyjnych narzędziach sztuki i narzędziach ICT...